Nabídka služeb

Nabízíme:

  • nadrozmněrnou a těžkou dopravu vlastním vozovým parkem
  • vyhotovení povolení pro nadrozměrné přepravy vč. zajištění dopravodů v rámci EU
  • vnitrostátní a mezinárodní kamionovou dopravu
  • přepravu kontejnerů
  • železniční a leteckou dopravu
  • sběrnou službu