Doprovodného vozidla pro těžké a nadrozměrné přepravy (BF3)